ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
13 มิ.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น2ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
13 มิ.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น2ห้องน้ำชาย
แม่บ้าน
12 มิ.ย. 66พัทลุงห้องน้ำชาย ชั้น 4 ฝั่งติดลิฟต์
นายวรวรรธก์ สุขใส
12 มิ.ย. 66พัทลุงSc2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
12 มิ.ย. 66พัทลุงSc. 2 ชั้น 4 / 2425,2437
แม่บ้าน
12 มิ.ย. 66สงขลา406 อาคาร4 ห้องพัก อาจารย์สมภพ
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 มิ.ย. 66พัทลุงSc2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
7 มิ.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น2ห้อง2226
แม่บ้าน
7 มิ.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น2ห้อง2207
แม่บ้าน
7 มิ.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น2ห้อง2222
แม่บ้าน
7 มิ.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น2ห้อง2223
แม่บ้าน
7 มิ.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น2ห้อง2224
แม่บ้าน
7 มิ.ย. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2217
แม่บ้าน
7 มิ.ย. 66พัทลุงSc2 ชั้น3 ห้อง2307
แม่บ้าน
7 มิ.ย. 66พัทลุงSc2 ชั้น3 ห้อง2349
แม่บ้าน