ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 ธ.ค. 64พัทลุงห้อง SC2226
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
24 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพลังงาน 1ห้องsc4/9
นางสาวแม่บ้าน
23 ธ.ค. 64พัทลุงSc2413
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ธ.ค. 64พัทลุงSc2413
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ธ.ค. 64พัทลุงsc2 ชั้น2 ห้อง2224
นางสาวแม่บ้าน
22 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพืช ห้องแลป 1 และทางเดินหน้าห้องพักอาจารย์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพืช ห้องแลป 1
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพืช ห้องแลป 1
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 64พัทลุงSC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
22 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายแม่บ้าน
21 ธ.ค. 64พัทลุงSC2318
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
21 ธ.ค. 64พัทลุงSc 2208
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
16 ธ.ค. 64พัทลุงSc2313
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
14 ธ.ค. 64พัทลุงSC 2 (ห้องน้ำข้างลิฟต์)
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
14 ธ.ค. 64พัทลุงศก227
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ