ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
10 พ.ย. 66พัทลุงSc1 ชั้น3
แม่บ้าน
9 พ.ย. 66พัทลุงsc1403 และ sc 1443
นายวรวรรธก์ สุขใส
9 พ.ย. 66พัทลุงห้องพัฒนา นิสิต
นายศรัณย์วิช บุษบา
9 พ.ย. 66พัทลุงSC2430
นายศรัณย์วิช บุษบา
2 พ.ย. 66พัทลุงsc1432 อ.สุวิมล
นายวรวรรธก์ สุขใส
2 พ.ย. 66พัทลุงsc1403
นายวรวรรธก์ สุขใส
2 พ.ย. 66พัทลุงsc1404
นายวรวรรธก์ สุขใส
2 พ.ย. 66พัทลุงsc1346
นายวรวรรธก์ สุขใส
2 พ.ย. 66พัทลุงsc1221
นายวรวรรธก์ สุขใส
2 พ.ย. 66พัทลุงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1
นางสุภา นวลจันทร์
2 พ.ย. 66พัทลุงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1
นางสุภา นวลจันทร์
1 พ.ย. 66พัทลุงอาคารปฎิบัติการพลังงาน 1(ตึกส้ม) /ชั้น 1/บริเวณบันไดทางขึ้นชั้น 2
นายธีรเดช ใหญ่บก
1 พ.ย. 66พัทลุงsc2413
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
1 พ.ย. 66พัทลุง2447 (ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม)
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
31 ต.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการ SC 1 ห้อง SC 1405 ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี