ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 พ.ย. 65พัทลุงSC2351
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
18 พ.ย. 65พัทลุงSC1320
ผศ.ดร.พชร ผลนาค
17 พ.ย. 65พัทลุงศก 320 ศูนย์เครื่องมือกลาง
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
16 พ.ย. 65พัทลุงห้องสำนักงาน SC1
นางสาวเมทินี ช่อสม
16 พ.ย. 65พัทลุงตึกปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
15 พ.ย. 65พัทลุงsc1417
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
15 พ.ย. 65พัทลุงsc1324
นายอาณัฐ พริกเล็ก
11 พ.ย. 65พัทลุง1203
นางสาวเมทินี ช่อสม
9 พ.ย. 65พัทลุงSC2436 (ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม)
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 พ.ย. 65พัทลุงSc2 ชั้น3
แม่บ้าน
31 ต.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น 2 ห้อง2204
แม่บ้าน
28 ต.ค. 65พัทลุงอาคารเคมีอุตสาหกรรม
นางวรญา ไชยบัณฑิต
26 ต.ค. 65พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ศก.229
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 ต.ค. 65พัทลุงSC2/ชั้น 3/ 2338
ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
21 ต.ค. 65พัทลุง เพาะชํา
แม่บ้าน