ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
25 พ.ย. 64พัทลุง1203
นางสาวเมทินี ช่อสม
25 พ.ย. 64พัทลุงSC1203
นางสาวธัญลักษณ์ ทองพูน
25 พ.ย. 64พัทลุงSc1203
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง
25 พ.ย. 64พัทลุงSc1ชั้น1
แม่บ้าน
25 พ.ย. 64พัทลุงSC1203
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
25 พ.ย. 64พัทลุงเพาะชํา
แม่บ้าน
25 พ.ย. 64พัทลุงSc2ชั้น5 หน้าห้อง2501 2527 2515
แม่บ้าน
25 พ.ย. 64พัทลุงsc2ชั้น1
แม่บ้าน
25 พ.ย. 64พัทลุงSc2 ชั้น5 ห้องนำ้ 2517 2518
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะพันธุ์พืช
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงSC2ชั้น5ห้อง2504
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะชํา
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะเลี้ยง
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงSc2ชั้น4ห้อง2450
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2207
แม่บ้าน