ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
12 พ.ค. 66พัทลุงSC2 ชั้น3 ห้อง2304
แม่บ้าน
11 พ.ค. 66พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
9 พ.ค. 66พัทลุงsc2 ชั้น2 ตรงป้ายทางเดิน
แม่บ้าน
9 พ.ค. 66พัทลุงsc2 ชั้น2 ห้อง2225
แม่บ้าน
8 พ.ค. 66พัทลุงsc2306
นางสาวเรณู สีใหม่
8 พ.ค. 66พัทลุงSC1/ชั้น 2/SC 1211
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
3 พ.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ SC 1 และ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงาน
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
3 พ.ค. 66พัทลุงSc2
นางนิษา ไพจิตร
3 พ.ค. 66พัทลุง2407-2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
2 พ.ค. 66พัทลุงSC1/ชั้น 2/SC 1211
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
2 พ.ค. 66พัทลุงSC1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
2 พ.ค. 66พัทลุงsc2303
นางสาวเรณู สีใหม่
28 เม.ย. 66พัทลุงSC2411
ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์
28 เม.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น4 ห้อง 2451
แม่บ้าน
28 เม.ย. 66พัทลุงอาคารพืช ห้อง Bio10
นางสาวมาณี แก้วชนิด