ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 ม.ค. 62พัทลุงSC2434
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
16 ม.ค. 62พัทลุงSC2225
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
15 ม.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
15 ม.ค. 62พัทลุงSC2318
นายเทวัญ หยู่หนู
11 ม.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ห้อง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
9 ม.ค. 62พัทลุงSC2 /4/2434
ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
7 ม.ค. 62พัทลุงSc 2306
นางสาวเรณู สีใหม่
3 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC 2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 ม.ค. 62พัทลุงSC 1 /SC1411/ชั้น 4
อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
2 ม.ค. 62พัทลุงsc1/4/1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
1 ม.ค. 62พัทลุงห้อง sc1418
อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์
25 ธ.ค. 61พัทลุงSC2220
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
24 ธ.ค. 61พัทลุงsc1 ชั้น 3 ห้อง 1318
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
24 ธ.ค. 61พัทลุงsc1 ชั้น 3 ห้อง 1318
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
21 ธ.ค. 61พัทลุงห้องพักอ.พีระ
นางวรญา ไชยบัณฑิต