ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 พ.ย. 64พัทลุงพลังงาน 1
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงSc2408
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงพลังงาน 1
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงเคมีอุตสาหกรรม
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงสิ่งแวดล้อม
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงSC2
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงSC1434
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง
23 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน2/ด้านข้างอาคาร
นายธีรเดช ใหญ่บก
23 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน1/ชั้น1/ห้องSC4/2
นายธีรเดช ใหญ่บก
23 พ.ย. 64พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ SC2 2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
22 พ.ย. 64สงขลาSC216 ( ห้องประชุมทางไกล )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
22 พ.ย. 64สงขลาSC218
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 พ.ย. 64พัทลุงSc2 ชั้น5 ห้อง2506
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน