ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 ก.พ. 61พัทลุงห้อง SC2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 ก.พ. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 ก.พ. 61พัทลุงSC1532
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
5 ก.พ. 61พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
5 ก.พ. 61พัทลุงSC 1222
นายศรัณย์วิช บุษบา
5 ก.พ. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.พ. 61พัทลุงSC1416
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
2 ก.พ. 61สงขลาห้อง402 อาคาร4 ห้องพัก อ.เดือนเพ็ญ
นายฉัตรชัย สุนทะโก
1 ก.พ. 61พัทลุงศก 229
นายศรัณย์วิช บุษบา
1 ก.พ. 61พัทลุงSC1404
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
1 ก.พ. 61พัทลุงเครื่องทำน้ำเย็นชั้น 2 ตึกSC 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
31 ม.ค. 61พัทลุงห้องเรียน SC1404
นายปริญญา เทพสง
31 ม.ค. 61พัทลุงSC 1447
นายศรัณย์วิช บุษบา
31 ม.ค. 61พัทลุงSC2424 ห้อง อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
31 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2226 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี