ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
6 ต.ค. 60พัทลุงห้องสำนักงาน
นายวรวรรธก์ สุขใส
2 ต.ค. 60พัทลุงห้องน้ำชั้น2
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 ก.ย. 60พัทลุงคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC2541
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
27 ก.ย. 60พัทลุงห้อง SC2423 อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
25 ก.ย. 60พัทลุง1346 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ก.ย. 60พัทลุงSC1515
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
13 ก.ย. 60พัทลุงห้องสำนักงานอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 ก.ย. 60พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
11 ก.ย. 60พัทลุงSC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
7 ก.ย. 60พัทลุงห้องพัก อ.ปิยาภรณ์sc2346
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 ก.ย. 60พัทลุงห้องปิ่นแก้ว อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
5 ก.ย. 60พัทลุงห้องพักทำงาน SC2438 อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ก.ย. 60พัทลุงSC2408
นางสาวชลิดา คงทอง
31 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักอาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพษ์ SC2438
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
29 ส.ค. 60พัทลุงSC1421
อ.ดร.คณิดา สินใหม