ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
14 ก.ค. 63พัทลุงSC2521
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
14 ก.ค. 63พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
13 ก.ค. 63พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
13 ก.ค. 63พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
10 ก.ค. 63พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
9 ก.ค. 63พัทลุงSC1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
9 ก.ค. 63พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
8 ก.ค. 63พัทลุง1213
นางวรญา ไชยบัณฑิต
3 ก.ค. 63พัทลุงห้องเรียน วมว. ม.5 โครงการ วมว. ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
2 ก.ค. 63พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ SC 1
นางจริณญา มาระพงศ์
1 ก.ค. 63พัทลุงวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 3 ห้อง SC2318
นายเทวัญ หยู่หนู
1 ก.ค. 63สงขลาSC430 ( Lab )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
30 มิ.ย. 63พัทลุงห้องเรียน วมว. ม.5 โครงการ วมว. ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
30 มิ.ย. 63พัทลุงห้องเรียน วมว. ม.4 โครงการ วมว. ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
29 มิ.ย. 63พัทลุงห้องพัก อ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม
นายกฤษดา สุวรรณการณ์