ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 มี.ค. 64พัทลุงSC1213
นางสุธันยารัต ชูสง
8 มี.ค. 64พัทลุงsc2448 (ห้องทำงาน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง)
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
8 มี.ค. 64พัทลุงsc2448 (ห้องทำงาน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง)
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
5 มี.ค. 64พัทลุงsc1315
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
5 มี.ค. 64พัทลุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ อาคารวิทยาศาสตร์1
อ.เทพศิริรัตน์ นิตยโชติ
5 มี.ค. 64พัทลุง1211
นายปริญญา เทพสง
3 มี.ค. 64สงขลาSC217
นายฉัตรชัย สุนทะโก
2 มี.ค. 64พัทลุงSC2435
อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
1 มี.ค. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
25 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ชั้น 1 อาคาร SC1
อ.พัชรา พยัคฆา
25 ก.พ. 64พัทลุงติดตั้งโต๊ะฝาผนัง ห้องพยาบาล โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
23 ก.พ. 64พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
23 ก.พ. 64พัทลุงเครื่องทำน้ำดื่ม จุดต่าง ๆ อาคารคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
23 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
23 ก.พ. 64พัทลุงsc 2311
นางสาวเรณู สีใหม่