ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 ธ.ค. 65พัทลุงชั้น 3
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
14 ธ.ค. 65พัทลุงsc2514
นางสาวเรณู สีใหม่
14 ธ.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
14 ธ.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
14 ธ.ค. 65พัทลุงsC2 พัก ฆฉ2428
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
13 ธ.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
7 ธ.ค. 65พัทลุงอาคารพืช ห้องbio 10
นางสาวมาณี แก้วชนิด
7 ธ.ค. 65พัทลุงอาคารพืช ห้อง bio10
นางสาวมาณี แก้วชนิด
5 ธ.ค. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
2 ธ.ค. 65พัทลุงSc.2 ชั้น 4
แม่บ้าน
1 ธ.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
30 พ.ย. 65พัทลุงsc2ชั้น5 ห้อง2508 ห้อง2509
แม่บ้าน
30 พ.ย. 65พัทลุงSC2509
นายปริญญา เทพสง
30 พ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
30 พ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 435
นางสาวจันทิมา เจริญศรี