ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
6 มี.ค. 62พัทลุงSC2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 มี.ค. 62พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
4 มี.ค. 62พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
1 มี.ค. 62พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง
28 ก.พ. 62พัทลุงSC1444
นายวรวรรธก์ สุขใส
27 ก.พ. 62พัทลุงSC2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
27 ก.พ. 62พัทลุงSc1218
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
25 ก.พ. 62พัทลุงsc1 ชั้น 5 ห้อง 515
อ.ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์
25 ก.พ. 62พัทลุงSC1529
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
25 ก.พ. 62พัทลุงSC1324 ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
22 ก.พ. 62พัทลุงsc 2430 sc 2 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
22 ก.พ. 62พัทลุงห้อง SC2219
นางจิราพร วรรณรักษ์
21 ก.พ. 62พัทลุงsc2 ห้อง2526 เปลี่ยนก๊อกน้ำจำนวน 5 จุด ห้อง2450 เปลี่ยนก็อกจำนวน 4 จุด และซ่อมอ่างล้างอุดตัน จำนวน
นางปนัดดา พรหมจรรย์
21 ก.พ. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ SC2423
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.พ. 62พัทลุงSC2220
นายปริญญา เทพสง