ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 เม.ย. 60พัทลุงSC1 / 4 / SC1411
อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
20 เม.ย. 60พัทลุงSC1421
อ.ดร.คณิดา สินใหม
20 เม.ย. 60พัทลุงSC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
19 เม.ย. 60พัทลุงSC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
19 เม.ย. 60พัทลุงห้องSC2424 อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 เม.ย. 60พัทลุงห้อง SC2521
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 เม.ย. 60พัทลุงSC2208
นางสาวชลิดา คงทอง
11 เม.ย. 60พัทลุงSC2527
นางสาวชลิดา คงทอง
10 เม.ย. 60พัทลุงเทวัญ
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 เม.ย. 60พัทลุงSc2212
นางสาวชลิดา คงทอง
10 เม.ย. 60พัทลุงSC2218
นางสาวชลิดา คงทอง
10 เม.ย. 60พัทลุงคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC2421 (อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
5 เม.ย. 60พัทลุงอาคาร sc1 ชั้น 4 ห้อง sc1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์