ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 ม.ค. 62พัทลุงSC2 /4/2434
ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
7 ม.ค. 62พัทลุงSc 2306
นางสาวเรณู สีใหม่
3 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC 2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 ม.ค. 62พัทลุงSC 1 /SC1411/ชั้น 4
อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
2 ม.ค. 62พัทลุงsc1/4/1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
1 ม.ค. 62พัทลุงห้อง sc1418
อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์
25 ธ.ค. 61พัทลุงSC2220
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
24 ธ.ค. 61พัทลุงsc1 ชั้น 3 ห้อง 1318
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
24 ธ.ค. 61พัทลุงsc1 ชั้น 3 ห้อง 1318
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
21 ธ.ค. 61พัทลุงห้องพักอ.พีระ
นางวรญา ไชยบัณฑิต
21 ธ.ค. 61พัทลุงห้อง SC2355 ห้องถ่ายเอกสาร
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ธ.ค. 61พัทลุงSC2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
20 ธ.ค. 61สงขลาSC218
นายฉัตรชัย สุนทะโก
17 ธ.ค. 61พัทลุงSC1535
ผศ.ดร.พชร ผลนาค
17 ธ.ค. 61พัทลุงsc1431 sc1
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม