ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
14 พ.ย. 60พัทลุงห้อง SC2218 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
13 พ.ย. 60พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
13 พ.ย. 60พัทลุงSC1 ชั้น 2 ห้อง SC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
10 พ.ย. 60พัทลุงห้อง SC2208 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
10 พ.ย. 60พัทลุงตู้กดน้ำฝั่งตึก SC 2 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 พ.ย. 60พัทลุงห้อง SC2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 พ.ย. 60พัทลุงsc 2311 และ sc 2512
นางสาวเรณู สีใหม่
6 พ.ย. 60พัทลุงsc2418 ห้องอ.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 พ.ย. 60พัทลุงห้องพักอ.บุษกร
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
2 พ.ย. 60พัทลุงSC1420 (ห้อง อ.ปรีดาภรณ์)
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
2 พ.ย. 60พัทลุงSC2207 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 พ.ย. 60พัทลุงสำนักงานอาคารวิทยาศาสตร์2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
2 พ.ย. 60พัทลุงห้องSC2424 อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 พ.ย. 60พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 ห้อง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
1 พ.ย. 60พัทลุงวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง 2311
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น