ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 ม.ค. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (103) ชั้น 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ม.ค. 65พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
12 ม.ค. 65พัทลุงSC2 ห้อง 2308
นางสาวนุรียา บินต่วน
11 ม.ค. 65พัทลุงSc 2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
11 ม.ค. 65พัทลุงSc2
นางสาวมาณี แก้วชนิด
10 ม.ค. 65พัทลุงห้องแลป1 อาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
10 ม.ค. 65พัทลุงห้องแลป2 อาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
6 ม.ค. 65พัทลุง2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
4 ม.ค. 65พัทลุงสำนักงานSC2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
30 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารสิ่งแวดล้อม
แม่บ้าน
28 ธ.ค. 64พัทลุงSc1 ชั้น3 ห้องน้ำชาย 1337 (ข้างลิฟ)
แม่บ้าน
28 ธ.ค. 64พัทลุงห้อง SC2226
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
24 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพลังงาน 1ห้องsc4/9
แม่บ้าน
23 ธ.ค. 64พัทลุงSc2413
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ธ.ค. 64พัทลุงSc2413
นางสาวมาณี แก้วชนิด