ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
25 เม.ย. 65พัทลุงsc1/2/1212
นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
22 เม.ย. 65พัทลุงSc2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
21 เม.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
21 เม.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
21 เม.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
21 เม.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
19 เม.ย. 65พัทลุงห้อง สอวน.SC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
19 เม.ย. 65พัทลุงอาคาร sc1 ชั้น 2 ห้อง sc 1203
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
19 เม.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น1/ห้องน้ำชาย
นายธีรเดช ใหญ่บก
12 เม.ย. 65พัทลุงSc 2ชั้น4
แม่บ้าน
4 เม.ย. 65พัทลุงศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
4 เม.ย. 65พัทลุงsc 1 ชั้น 2
นายคทายุทธ์ คงมณี
31 มี.ค. 65พัทลุงห้องสำนักงานSC1
นางจิราพร วรรณรักษ์
31 มี.ค. 65พัทลุงศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
29 มี.ค. 65พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ