ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 พ.ย. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
16 พ.ย. 66พัทลุงSC1,SC2
นายศรัณย์วิช บุษบา
16 พ.ย. 66พัทลุงศก 326
นายศรัณย์วิช บุษบา
16 พ.ย. 66พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
16 พ.ย. 66พัทลุงอาคารพลังงาน1 ชั้น 1 ห้อง SC4/2
แม่บ้าน
14 พ.ย. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
14 พ.ย. 66พัทลุงSC2/ชั้น2/2212
นางปนัดดา พรหมจรรย์
14 พ.ย. 66พัทลุงsc1ชั้น2ห้อง1215
แม่บ้าน
14 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น2ห้อง1215ห้องน้ำชายฝั่งลิฟท์
แม่บ้าน
14 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น5
แม่บ้าน
14 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น5
แม่บ้าน
13 พ.ย. 66พัทลุงลิฟต์ SC1
นายศรัณย์วิช บุษบา
13 พ.ย. 66พัทลุง2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
10 พ.ย. 66พัทลุงSc2212เครื่องพี่ไก่
นายศรัณย์วิช บุษบา
10 พ.ย. 66พัทลุงSc1 ชั้น3
แม่บ้าน