ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 มิ.ย. 62พัทลุงศก320
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
29 พ.ค. 62พัทลุงห้องงานพัฒนานิสิต (หลังน้ำตกหนานสรรค์)
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
27 พ.ค. 62พัทลุงห้องสำนักงาน SC 1 ชั้น
นางวรญา ไชยบัณฑิต
27 พ.ค. 62พัทลุงSC 2308
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
27 พ.ค. 62พัทลุงSC 2506
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
27 พ.ค. 62พัทลุงSC1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
24 พ.ค. 62พัทลุงSc 2432
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 พ.ค. 62พัทลุงsc1403
นายวรวรรธก์ สุขใส
21 พ.ค. 62พัทลุงSC 2 ห้อง SC 2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
21 พ.ค. 62พัทลุงSC2524
นายศรัณย์วิช บุษบา
20 พ.ค. 62พัทลุงห้องทำงาน อานุช ชั้น 4 sc 2
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
17 พ.ค. 62พัทลุงจุดเติมลมคณะวิทยาศาสตร์ (ตรงหัวโค้ง) หลังอาคารวิทยาศาสตร์ 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
17 พ.ค. 62พัทลุง1340
นางวรญา ไชยบัณฑิต
17 พ.ค. 62สงขลาSC319
นายฉัตรชัย สุนทะโก
10 พ.ค. 62พัทลุง1513
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์