ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 เม.ย. 61พัทลุงห้องsc2349
นางจิราพร วรรณรักษ์
18 เม.ย. 61พัทลุงSC 2527
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 เม.ย. 61พัทลุงห้องพักอ.ดร.นันทรัตน์
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 เม.ย. 61พัทลุงห้อง 2226
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 เม.ย. 61พัทลุงห้องSC2521 คะวิทยาศาสตร์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
10 เม.ย. 61พัทลุงsc2226
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 เม.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 2 ห้อง SC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 เม.ย. 61พัทลุงSC1203
นายปริญญา เทพสง
3 เม.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.อานอบ(ห้อง2341)
นางจิราพร วรรณรักษ์
2 เม.ย. 61พัทลุงโรงซ่อม shop
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
2 เม.ย. 61พัทลุงโรงเผาถ่าน otop
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
2 เม.ย. 61พัทลุงSC1510 (ห้อง อ.ดร.สุวิชา อิ่มนาง)
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
27 มี.ค. 61พัทลุงSC1 1404
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
26 มี.ค. 61พัทลุงห้องพัก รศ.หิริหัทยา (เดิม)พัทลุง
นางจิราพร วรรณรักษ์
23 มี.ค. 61พัทลุงSC1410 (อ.ดร.อรสา อนันต์)
นางสาวพัชนี ชอบธรรม