ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 พ.ย. 63พัทลุงห้องพัก อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
23 พ.ย. 63พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 พ.ย. 63พัทลุงหน้าห้อง 1211
นางสาวเมทินี ช่อสม
17 พ.ย. 63พัทลุงSC1324
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
16 พ.ย. 63พัทลุงSC1213
นางสาวเมทินี ช่อสม
13 พ.ย. 63สงขลาSC222
นายฉัตรชัย สุนทะโก
13 พ.ย. 63พัทลุงSC2401
อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
9 พ.ย. 63พัทลุงsc2239
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
9 พ.ย. 63พัทลุง1304
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
9 พ.ย. 63พัทลุงS1340
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
9 พ.ย. 63พัทลุงSC1107 (ห้องพัฒนานิสิต)
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 พ.ย. 63พัทลุงห้องครัว คณะวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 พ.ย. 63พัทลุงอาคาร SC2 ชั้น 4 ห้อง SC2446
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
2 พ.ย. 63พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
29 ต.ค. 63พัทลุงSc2412
นางสาวมาณี แก้วชนิด