ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
12 พ.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น4
แม่บ้าน
10 พ.ค. 65พัทลุงSC2424
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 พ.ค. 65พัทลุงห้องเรียนนักเรียน ชั้น ม.5 โครงการ วมว.
นางสาวปาริชาติ รอดปาน
5 พ.ค. 65สงขลาSC419
นายฉัตรชัย สุนทะโก
5 พ.ค. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (SC2509) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตพัทลุง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
3 พ.ค. 65พัทลุงศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
3 พ.ค. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1 (SC1203) ของเจ้าหน้าที วมว. (คนใหม่)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 พ.ค. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1 (SC1203)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 เม.ย. 65พัทลุงSc1ชั้น1ห้องพักแม่บ้าน
แม่บ้าน
26 เม.ย. 65พัทลุงSc1ชั้น2ห้อง1201
แม่บ้าน
25 เม.ย. 65พัทลุงศก.306
นางนิษา ไพจิตร
25 เม.ย. 65พัทลุงsc1/2/1212
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
22 เม.ย. 65พัทลุงSc2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
21 เม.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
21 เม.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด