ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 ก.ค. 61พัทลุงห้อง SC2438
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 ก.ค. 61พัทลุงSC2208
นายปริญญา เทพสง
12 ก.ค. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์1/ชั้น 1/ห้องสำนักงาน วมว.
นางสาวจุฬาพร โอทอง
11 ก.ค. 61พัทลุงห้องเฮอบาเรี่ยม
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
11 ก.ค. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2(SC2) ห้องพักอ.วิกานดา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
10 ก.ค. 61พัทลุงห้อง SC2421 อ.ดร.ธัญญา
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 ก.ค. 61พัทลุงSC2408
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
5 ก.ค. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
5 ก.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
4 ก.ค. 61พัทลุงศก.318
นางนิษา ไพจิตร
2 ก.ค. 61พัทลุงห้องสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
29 มิ.ย. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
28 มิ.ย. 61พัทลุงสำนักงาน วมว
นางสาวจุฬาพร โอทอง
28 มิ.ย. 61พัทลุงSC2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
26 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2520
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี