ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 ธ.ค. 66พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
4 ธ.ค. 66พัทลุงsc1ชั้น3
แม่บ้าน
1 ธ.ค. 66พัทลุงSc2ชั้น2ห้อง2224
แม่บ้าน
1 ธ.ค. 66พัทลุงsc 2308
นางสาวเรณู สีใหม่
30 พ.ย. 66พัทลุงSC1ชั้น2ห้องนํ้าชาย1224
แม่บ้าน
30 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น4ห้อง1448
แม่บ้าน
30 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น4ห้อง1448
แม่บ้าน
30 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น4ห้อง1448
แม่บ้าน
30 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น4ห้อง1444
แม่บ้าน
30 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น4ห้อง1442
แม่บ้าน
30 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น4ห้อง1441
แม่บ้าน
30 พ.ย. 66พัทลุงSc1 ชั้น4ห้อง1440
แม่บ้าน
30 พ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น4ห้อง1439
แม่บ้าน
30 พ.ย. 66พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
29 พ.ย. 66พัทลุงsc2 ชั้น 4 ห้อง 2440
อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์