ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
6 มิ.ย. 66พัทลุงSc2303
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
6 มิ.ย. 66พัทลุงห้อง SC2342
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
6 มิ.ย. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2214
แม่บ้าน
6 มิ.ย. 66พัทลุงSc2 ชั้น3 ห้อง2307
แม่บ้าน
6 มิ.ย. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2224
แม่บ้าน
6 มิ.ย. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2212
แม่บ้าน
6 มิ.ย. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง 2224
แม่บ้าน
2 มิ.ย. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น1/ห้อง 4/3
นายธีรเดช ใหญ่บก
2 มิ.ย. 66พัทลุงตึกปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
1 มิ.ย. 66พัทลุงป้ายซุ้มยินดีต้อนรับทางเข้าคณะวิทยาศาสตร์ ข้างบ่อน้ำหน้า SC2
นายกรกฎ เพชรทรัพย์
1 มิ.ย. 66พัทลุงSc1 ชั้น3 ห้อง 1325
แม่บ้าน
31 พ.ค. 66พัทลุงsc 2513 ชั้น 5
นางสาวเรณู สีใหม่
26 พ.ค. 66พัทลุง2407
นางสาวมาณี แก้วชนิด
25 พ.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1/ชั้น 1/ห้องใหญ่ด้านล่าง SC4/2
นายธีรเดช ใหญ่บก
25 พ.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1/ชั้น 2/ห้องวิจัย/ SC4/12
นายธีรเดช ใหญ่บก